โรงเรียนบ้านสันปูเลย นำโดย นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกระดับชั้นในการร่วมทำกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาชาติก้าวไกล และผู้พิชิต ROV สู่มิติใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

โรงเรียนบ้านสันปูเลย นำโดย นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกระดับชั้นในการร่วมทำกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาชาติก้าวไกล และผู้พิชิต ROV สู่มิติใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

โรงเรียนบ้านสันปูเลย นำโดย นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกระดับชั้นในการร่วมทำกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พัฒนาชาติก้าวไกล และผู้พิชิต ROV สู่มิติใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2