วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กลุ่มนิเทศฯ สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กลุ่มนิเทศฯ สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2