วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกล คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสามเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกล คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสามเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2