วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี
ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2