วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด(นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 – 6) ณ โรงเรียนบ้านจำบอน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด(นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 – 6) ณ โรงเรียนบ้านจำบอน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2