วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ป.5 -ป.6) ณ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ป.5 -ป.6) ณ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2