รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

รัฐธรรมนูญ 2560

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2