พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ดาวน์โหลด

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2