พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562

ดาวน์โหลด

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2