วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต สพป.พะเยา เขต 2 ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต สพป.พะเยา เขต 2 ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี การเป็นข้าราชการที่ดี ทัศนคติในเชิงบวกแก่บุคลากรในสังกัด