วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูพะเยาเกมส์ ครั้งที่ 2 ณ สนามโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูพะเยาเกมส์ ครั้งที่ 2 ณ สนามโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2