วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารงานโรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการบริหารสถานศึกษา ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ณ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมการบริหารงานโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการบริหารสถานศึกษาให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะคร
ณ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) อ.ปง จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2