วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ เข้าดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 ของ สพป.พะเยา เขต 2 โดยนายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.เขต 2 ได้นำเสนอการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะเข้าดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 ของ สพป.พะเยา เขต 2 โดยนายชาญชัย ทองแสนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.เขต 2 ได้นำเสนอการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2