วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนิเทศ ณ ห้องประชุมภูลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยได้รับความรู้จากวิทยากร นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนิเทศ ณ ห้องประชุมภูลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยได้รับความรู้จากวิทยากร นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2