วันที่ 15 มิถุนายน2565 โรงเรียนบ้านสระ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.ต.ถวิล สมหมาย (ครูตำรวจแดร์)เข้าทำการสอนนักเรียนชั้น ป.5 จำนวนนักเรียน 23 คน การอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ตามโครงการแดร์ เป็นโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) เพื่อเสริมสร้างความสามารถของเด็กนักเรียนในการแก้ไขปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ยาเสพติด เด็กนักเรียนสามารถตัดสินใจโดยใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E. โรงเรียนบ้านสระขอขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน มา ที่นี้ด้วย กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันที่ 15 มิถุนายน2565 โรงเรียนบ้านสระ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.ต.ถวิล สมหมาย (ครูตำรวจแดร์)เข้าทำการสอนนักเรียนชั้น ป.5 จำนวนนักเรียน 23 คน การอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ตามโครงการแดร์ เป็นโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) เพื่อเสริมสร้างความสามารถของเด็กนักเรียนในการแก้ไขปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ยาเสพติด เด็กนักเรียนสามารถตัดสินใจโดยใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E. โรงเรียนบ้านสระขอขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน มา ที่นี้ด้วย กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

 

วันที่ 15 มิถุนายน2565 โรงเรียนบ้านสระ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.ต.ถวิล สมหมาย (ครูตำรวจแดร์)เข้าทำการสอนนักเรียนชั้น ป.5 จำนวนนักเรียน 23 คน การอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ตามโครงการแดร์ เป็นโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) เพื่อเสริมสร้างความสามารถของเด็กนักเรียนในการแก้ไขปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ยาเสพติด เด็กนักเรียนสามารถตัดสินใจโดยใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E. โรงเรียนบ้านสระขอขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน มา ที่นี้ด้วย กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2