วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2565 ได่แก่ นางชญานิศา ปิงสุแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) อ.ปง และนายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) อ.เชียงคำ จ. พะเยา

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2565 ได่แก่ นางชญานิศา ปิงสุแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า
(ภูลังกาอนุสรณ์) อ.ปง และนายธีระวุฒิ ธาตุทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) อ.เชียงคำ จ. พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2