วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน และโรงเรียนปางถ้ำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านน้ำมินและโรงเรียนปางถ้ำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2