วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2