เอกสารแนวทางการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เอกสารแนวทางการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.แนวทางพัฒนาหลักสูตร61

ดาวโหลด

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2