รายงานผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

O-NET NT RT

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2