วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2