วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสู่สังคมดิจิทัลเพื่อมุ่งเน้นสู่ระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสู่สังคมดิจิทัลเพื่อมุ่งเน้นสู่ระบบราชการ 4.0
ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2