วันพุธ ที่ 11​ พฤษภาคม​ 2565​ นายสุรชัย วรภูรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าคา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 11​ พฤษภาคม​ 2565​ นายสุรชัย วรภูรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าคา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2