วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบ การประเมินศักยภาพและจัดทำข้อมูลรายละเอียดการย้ายของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกนณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบ การประเมินศักยภาพและจัดทำข้อมูลรายละเอียดการย้ายของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกนณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2