กิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ทรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้เกษียณอายุราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และร่วมรดน้ำดำหัวให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 เพื่อระลึกถึงประเพณีอันดีงามของภาคเหนือ

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2