วันที่ 28 เมษายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมไลฟ์กรุ๊ป อ.จุน จ.พะเยา

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมไลฟ์กรุ๊ป อ.จุน จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2