28 เมษายน 2565 มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยท่าน พลตรี สถาพร กระแสร์แสน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล /ผู้แทนเจ้ากรมฯ , พันเอกหญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย รอง ผอ.กองนโยบายและแผนการกำลังพลฯ ,พันโท ตติวัฒน์ ชุ่มเจริญ ทส.เจ้ากรม และ ร.อ.หญิง วีสวัส กระต่ายทอง ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบโครงการ “ครัวยั่งยืนเพื่อน้อง” แก่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน

28 เมษายน 2565 มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยท่าน พลตรี สถาพร กระแสร์แสน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล /ผู้แทนเจ้ากรมฯ , พันเอกหญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย รอง ผอ.กองนโยบายและแผนการกำลังพลฯ ,พันโท ตติวัฒน์ ชุ่มเจริญ ทส.เจ้ากรม และ ร.อ.หญิง วีสวัส กระต่ายทอง ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบโครงการ “ครัวยั่งยืนเพื่อน้อง” แก่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน มีคณะครูและตัวแทนนักเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับมอบ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเกษตร และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ และเพาะเห็ด
🙏🙏🙏ทางโรงเรียนขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโอกาสต่อไปอีกค่ะ 🙏🙏🙏

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2