วันที่ 20 เมษายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมสรงน้ำพระ และไหว้พระ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมสรงน้ำพระ และไหว้พระ
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2