วันที่ 8 เมษายน 2565 นายชาญชัย  ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 มอบหมายให้นายนิคม  กีรติวรางกูร รอง.ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯครั้งที่ 2/2565 

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายชาญชัย  ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 มอบหมายให้นายนิคม  กีรติวรางกูร รอง.ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯครั้งที่ 2/2565

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2