วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับส่วนราชการ และระดับจังหวัดที่เป็นสถานีแก้หนี้สินครู

  1. วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.
    นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับส่วนราชการ และระดับจังหวัดที่เป็นสถานีแก้หนี้สินครู เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2