วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2มอบหมายนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมทางไกล “การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสู่สังคมดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้น สู่ระบบราชการ 4.0 สำหรับผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน


วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2มอบหมายนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมทางไกล “การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสู่สังคมดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้น สู่ระบบราชการ 4.0 สำหรับผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน” ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2