วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในการปฏิบัติงานระยะเวลา 1 ปี

 

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในการปฏิบัติงานระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมี นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2