วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายมรกต อนุเคราะห์ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา ด้วยสิ่งของอุปโภค บริโภคเนื่องจากพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายมรกต อนุเคราะห์ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา ด้วยสิ่งของอุปโภค บริโภคเนื่องจากพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่จึงดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19ณ โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา อ.ปง จ.พะเยา


 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2