พุธเช้า ข่าวสพฐ. วันที่ 2 มกราคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2


พุธเช้า ข่าวสพฐ. วันที่ 2 มกราคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2