“การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรครู”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ หัวข้อภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคณะกรรมการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา
“การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรครู” โดย นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงแรมนโขงริเวอร์ไซด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2