วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ และทบทวนโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ และทบทวนโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมภูนาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2