วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมรองผู้อำนวยการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม mou โครงการสร้างองค์ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนสู้ฝุ่น”วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมรองผู้อำนวยการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม mou โครงการสร้างองค์ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” ณ แมงปอฮอล แอนด์การ์เด้น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2