วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางไกล การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานศึกษา

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางไกล การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2