วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลจุนฯ อ.จุนและโรงเรียนบ้านสระ,โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อ.เชียงม่วน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลจุนฯ อ.จุนและโรงเรียนบ้านสระ,โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง อ.เชียงม่วน

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2