วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ zoom เพื่อรับฟังการขับเคลื่อนนโบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรองผอ.สพป. และผอ.กลุ่มเข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ zoom เพื่อรับฟังการขับเคลื่อนนโบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรองผอ.สพป. และผอ.กลุ่มเข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2