mersin web tasarımexxen izleporno film izle

ประจำวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา 2 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า
ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2564 ประจำวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมภูนาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2