28 มกราคม 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกลการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center)  ของสถานศึกษาในสังกัด

28 มกราคม 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกลการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center)  ของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2