mersin web tasarımexxen izleporno film izle

เข้าร่วมพิธีแสดงมิฑุตาจิต ซึ่งจัดโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอจุน กลุ่มฮักเมืองจุน และชาวอำเภอจุน

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เข้าร่วมพิธีแสดงมิฑุตาจิต ซึ่งจัดโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอจุน กลุ่มฮักเมืองจุน และชาวอำเภอจุน อันมี
นายอำเภอจุน เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ เป็นประธานในพิธี
ณ วัดบุญเรือง อ.จุน จ.พะเยา
Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2