วันที่ 26 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดลำดับความสำคัญในการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดลำดับความสำคัญในการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2