วันที่ 24 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยนายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสถาน

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยนายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสถาน ด้วยสิ่งของอุปโภค บริโภค เนื่องจากพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่ จึงดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านสถาน อ.ภูซาง จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2