mersin web tasarımexxen izleporno film izle

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีและแบ่งปัน”แบ่งปันให้กับประชาชน คนในชุมชน

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีและแบ่งปัน”แบ่งปันให้กับประชาชน คนในชุมชน
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีและแบ่งปัน”แบ่งปันให้กับประชาชน คนในชุมชน หมู่ที่ 17 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 11 ครัวเรือน เป็นการปลูกฝังให้บุคลากรรู้จักแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว นำไปสู่คุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต

vezirkopru escort
afyon escort

kartal escort bayan
kartal escort bayan

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2