mersin web tasarımexxen izleporno film izle

กิจกรรมกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และ ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

bolvadin escort
escort

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2