mersin web tasarımexxen izleporno film izle

การจัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน  shellizm.com คุณธรรม จริยธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

bafra escort
samsun bayan escort

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในการอบรม โครงกรพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรม จริยธรรม สพ.พะเยา เขต 2 ได้รับเกียรติจากนายนิคม กีรติวรางกูร รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง คุณธรรมอยู่ร่วมกันในสังคมและได้รับเกียรติจาก  shellizm.com

นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง ธรรมะจากการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2