วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมกิจกรรม การจัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฮักจุน ฮ่วมใจ ด้วยนโยบายโรงเรียนในอำเภอจุนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100 % นางสาวศิรินุช จันทาพูน นายอำเภอจุน เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา