วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม “ทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุในสถานศึกษา” ณ หอประชุมภูปอ โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา